Rockskolan Staffanstorp

Har du rätt till Staffanstorps musikcheck?

Staffanstorps kommun betalar avgiften för alla unga invånare
Staffanstorps Kommun är unik på så vis att den låter alla invånare i åldern 7-19 välja vilken musikskola de vill gå till, och bekostar detta med en s.k. Musikcheck. En termin på Rockskolan kostar därför ca 5 gånger mindre än i andra kommuner, för den som är 7-19 år och folkbokförd i Staffanstorps kommun.

Anmälan, avgifter och begränsningar
När du anmäler dig till Rockskolan Staffanstorp gör du det genom kommunens musikvalsystem. Kommunen fakturerar två gånger per termin och avgifterna är 2 x 650 kr för enskild undervisning och små grupper, alternativt 2 x 325 kr för stora gruppaktiviteter. Detta privilegium är begränsat till 1 kurs per person.